Důchody, reforma důchodů

Počet ekonomicky aktivních obyvatel bude klesat

Publikováno: 18.duben 2012

Podle studie Českého statistického úřadu bude podíl obyvatel v důchodovém věku v roce 2065 více než třetinový vzhledem k celkovému počtu obyvatel. Zvolna bude klesat podíl osob v produktivním věku od 15 do 64 let. Současně se očekává i mírný pokles počtu dětí do 14 let, naopak střední délka života se zvýší.

Počet obyvatel České republiky dosáhne svého vrcholu v roce 2030 a poté začne klesat. Zároveň však dochází k rychlému stárnutí populace. Logickým důsledkem bude růst počtu osob s nárokem na starobní důchod. Zatímco v současné době připadá na dvě ekonomicky aktivní osoby jedna neaktivní, v roce 2065 by už měl být poměr jedna k jedné. To znamená, že každý občan v produktivním věku by „živil“ jednoho důchodce.

Pokud by zůstala zachována hranice odchodu do důchodu 65 let, potom by se podle ní mohl počet vyplácených důchodů v roce 2065 zvýšit na 3,5 milionu – v současnosti je to 2,1 milionu. „O tomto problému se diskutuje dlouhodobě. Řešením je zavedení částečného spoření na vlastní důchod, protože stát nedokáže vyplácet uspokojivé důchody třetině obyvatelstva,“ říká Petr Beneš, generální ředitel ČSOB Penzijních fondů. Takový návrh obsahuje i takzvaná třetí fáze důchodové reformy, která je připravena v poslanecké sněmovně.