Důchody, reforma důchodů

Na co bychom si měli dávat pozor při vstupu do II. pilíře?

Publikováno: 14.leden 2013

Penzijní reforma přináší řadu změn. Například pokud se rozhodnete vstoupit do II. pilíře, musíte o své kroku neprodleně informovat zaměstnavatele. Vhodná bude i úprava pracovní smlouvy.

Důchodová reforma nepředstavuje změny jen pro ty, co mají o penzijní spoření zájem. Přináší mimo jiné nové povinnosti pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci se rozhodnou pro II. pilíř důchodového systému.

Zaměstnanec, který se rozhodne vstoupit do II. pilíře, musí sám uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností a následně pak písemně informovat svého zaměstnavatele o datu vzniku své účasti ve II. pilíři.

V této souvislosti by tedy bylo například vhodné upravit pracovní smlouvy nebo připravit prohlášení pro zaměstnance, ze kterých by vyplývala povinnost písemně oznámit zaměstnavateli účast ve II. pilíři, aby nedocházelo k opomenutím.

Pokud zaměstnanec svou účast ve II. pilíři zaměstnavateli opomene oznámit, vyměří mu finanční úřad pokutu a zaměstnanec bude muset uhradit také dodatečný odvod.

Jestliže se však  zaměstnavatel o této skutečnosti dozví, musí ji neprodleně nahlásit příslušnému finančnímu úřadu. V horším případě se pak může stát, že zaměstnavatel neodvede pojistné na důchodové spoření ve správně výši, což by mohlo mít fatální následky hlavně pro zaměstnance.

Zaměstnanci pak totiž vznikne povinnost uhradit správci pojistného takto neodvedené pojistné namísto zaměstnavatele spolu s přirážkou k pojistnému ve výši 10 % z neodvedeného pojistného.